Kiểm tra và xác minh YubiKey của bạn

Kiểm tra và xác minh YubiKey của bạn

Các thiết bị tương thích:

YubiKey 5 FIPS Series
YubiKey Bio Series
Security Key Series
YubiKey 5 Series
YubiKey FIPS (4 Series)
YubiHSM Series
YubiKey 4 Series

Để xác định Khóa bảo mật YubiKey mà bạn đang sở hữu, hãy sử dụng YubiKey Manager. Công cụ này sẽ hiển thị cho bạn model, phiên bản firmware và số serial của YubiKey. Lưu ý rằng số serial là duy nhất trên tất cả các model YubiKey, ngoại trừ dòng Security Key - loại không có số serial.

Tham khảo: Thiết lập và quản lý các loại khóa bảo mật YubiKey với YubiKey Manager

 

Nếu YubiKey của bạn hỗ trợ FIDO (FIDO U2F hoặc FIDO2), bạn có thể xác minh tính chính hãng của nó trên YubiKey Verification. Ứng dụng này cho phép bạn kiểm tra và xác minh rằng bạn có YubiKey chính hãng và nó đang hoạt động như bình thường.

 

Đang xem: Kiểm tra và xác minh YubiKey của bạn

0 sản phẩm
0₫
Xem chi tiết
0 sản phẩm
0₫
Đóng